Opzeggen

Afmelden als lid
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, kunnen dit aangeven via een mail gericht aan de Ledenadministratie@fcdordrecht-am.nl .
De opzegging dient vóór 15 juni van het lopende seizoen binnen zijn. Is dat niet het geval dan blijf je, afhankelijk van de reden van opzegging, nog maximaal 1 seizoen lid. Voor die periode ben je dan ook gewoon contributie verschuldigd.

 

Overschrijven
Uiteraard betreuren wij het als club dat leden het om een of andere reden niet meer naar hun zin hebben bij FC Dordrecht amateurs. Leden die overschrijving willen naar een andere vereniging, dienen de volgende stappen te doorlopen:

Je gaat naar de vereniging waar je naar toe wilt. Deze voert de benodigde gegevens in sportlink.

De vereniging waar je vertrekt, krijgt via sportlink een melding daarover en het verzoek je vrij te geven.

Je huidige vereniging gaat akkoord en geeft je vrij mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan als contributie en eventuele boetes en de geleende spullen als kleding en eventuele andere materialen weer ingeleverd zijn.

Aanvragen voor de A-categorie moeten vóór 15 juni gebeuren. Voor de B-categorie kan dit het gehele jaar (maximaal één keer per seizoen).