Algemene Ledenvergadering Verzet naar 14 December

In verband met de aanstaande verhuisbeweging van de Corridor naar de Krommedijk
heeft het bestuur besloten om de ALV te verplaatsen naar vrijdag 14 december.
Aanvang van de vergadering is 20.30 uur. Uiteraard op de Krommedijk.