Nieuw bestuurslid voetbalzaken

Omdat er dringend behoefte was aan een bestuurslid voor de technische voetbalzaken voor zowel senioren als de jeugd binnen de vereniging, heeft het bestuur Harry van Eijsden Jr. bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Hij zal gaan fungeren als een “linking pin” tussen de commissies en het bestuur op het gebied van technische voetbalzaken.
In deze rol zal hij gaan proberen te zorgen dat de coördinatoren van de jeugd, leiders, trainers en coaches de ambities kunnen realiseren die in verenigingsbeleidsplan alsmede in het jeugdbeleidsplan staan beschreven. Hij hoopt nieuwe energie in de club te kunnen mobiliseren zodat meer mensen zich gaan inzetten voor de FC Dordrecht Amateurs, waarbij voetbal en kwaliteit centraal staan. Immers trainers/coaches maken spelers beter, betere spelers maken een team beter en betere teams maken de club beter!
We wensen Harry in zijn functie als bestuurslid alle succes toe.