Contributie

Doordat helaas alle trainingen en wedstrijden afgelast zijn tot 1 juni, wordt er door enkele leden van FC Dordrecht amateurs de vraag gesteld, hoe dit dan zit met de maandelijkse contributie.

Dit is een legitieme vraag, maar we moeten wel even kijken naar de huidige situatie. Als vereniging hebben wij op dit moment geen inkomsten uit het clubgebouw, terwijl onze uitgaven als vereniging op de vaste lasten en lopende rekeningen onveranderd doorgaan. Er is wel eens waar een beroep gedaan op de gemeente om de veldhuur voor deze periode niet in rekening te brengen, maar daar is tot nog toe geen antwoord opgegeven.

Gezien het voorgaande kunt u begrijpen dat de contributie als gewoonlijk ieder maand worden geint. Op een later moment zal door het bestuur worden bekeken of enige compensatie van de contributie aan de orde is.