Vertraging contributie-inning juli

Door een technische storing bij de ING is de contributie-inning van FC Dordrecht Amateurs voor de maand juli later dan gepland.