Wijziging contributie inning

Sinds een aantal jaren is ieder lid bij onze vereniging gewend om de jaarcontributie inclusief bijkomende kosten, in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Daar dit administratief jaarlijks in sportlink wat problemen veroorzaakt voor de ledenadministratie, heeft het bestuur van FC Dordrecht besloten om met ingang van juli 2020 de contributie in 12 maandelijkse termijnen te gaan innen.
Dit betekent dat er met ingang van aankomende juli iedere maand rond de 24ste de verschuldigde contributie van uw rekening zal worden afgeschreven. Uiteraard zijn de maand bedragen aangepast naar 12 maanden.

De contributie wordt overigens jaarlijks in oktober door de algemene leden vergadering vastgesteld.

Indien er nog vragen zijn betreffende deze wijziging kunt u contact op nemen met één van de bestuursleden, of mailen met de Ledenadminstratie@fcdordrecht-am.nl