Lid worden

Op deze pagina staat alle informatie over en voor (nieuwe) leden.

Als er ondanks de informatie op deze pagina nog vragen of opmerkingen mochten zijn,schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan bij voorkeur door te mailen met:

Ledenadministratie: ledenadministratie@fcdordrecht-am.nl
Jeugdafdeling: jeugd@fcdordrecht-am.nl

Voor een persoonlijk contact kun je natuurlijk ook gewoon langs komen op de club,
Voor de jeugd is dit op maandag en woensdag vanaf 18.00 uur, en voor de senioren
kan dit op dinsdag of vrijdag vanaf 19.30. (in de zomervakantieperiode alleen op woensdag en vrijdag vanaf 19.00uur) Er is altijd wel een (jeugd) bestuurslid aanwezig, die je te woord kan staan.

Ook is het mogelijk om een aantal keer vrijblijvend mee te trainen, voordat je
je inschrijft als lid.

Leeftijdscategorieën
Kinderen kunnen lid worden vanaf een leeftijd van 4 jaar. In de jeugd, jongens en meisjes, zijn verschillende categorieën. De komende jaren gaan door regels van de KNVB de wedstrijdvormen veranderen. Vanaf seizoen 2017/2018 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod O.8 en O.9 binnen de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6. In seizoen 2018/2019 zal dit ook starten voor O.10 in de 6 tegen 6 wedstrijdvorm en O.11 en O.12 in de 8 tegen 8 wedstrijdvorm.

Voor het komend jaar 2020-2021 gelden de volgende categorieën:

JO7 (Onder 7):
Mini’s, 5 – 6 jaar, spelen 4 tegen 4, de allerkleinsten eventueel 2 tegen 2, afhankelijk van de organisatie.

JO8 en JO9:
7 – 8 jaar, spelen 6 tegen 6 op een kwart veld, 2 x 20 minuten.

JO10:
9 jaar, spelen 6 tegen 6 op een kwart veld, 2 x 25 minuten.

JO11 en JO12:
E-jeugd 10 – 11 jaar, spelen 8 tegen 8 op een half veld, 2 x 30 minuten.

JO13 :
D-jeugd, 12 jaar, spelen 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 30 minuten.

JO15 :
C-junioren, 13 – 14 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 35 minuten.

JO17 :
B-junioren, 15 – 16 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 40 minuten.

JO19 :
A-junioren, 17 – 18 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 45 minuten.

SENIOREN
Senioren zijn ouder dan 18 jaar, spelen 11 tegen 11 op een heel veld, 2 x 45 minuten. Voor meer informatie over de nieuwe wedstrijdvormen van de KNVB klik <hier>

 

Tenue
Voor het voetbalshirt en broekje heeft FC Dordrecht amateurs een kledingfonds in het leven geroepen. Kort gezegd  houdt dit in dat alle leden bij inschrijving een borgsom betalen voor het gebruik van een door de vereniging beschikbaar gesteld voetbalshirt en broekje. Daarnaast betaald ieder lid een kleine bijdrage bij de contributie voor onderhoud en  vervanging van de kleding. Het shirt en broekje is eigendom van de vereniging Bij het verlaten van de vereniging wordt de borgsom teruggegeven. Kousen moeten door de leden bij de vereniging zelf worden aan geschaft. Bij inschrijving worden de voorwaarden die verbonden zijn aan dit kledingfonds uitgelegd.

 

Vrijwilligers
FC Dordrecht amateurs draait volledig op vrijwilligers. “In principe geldt: als je lid bent dan is het meedoen”, wat inhoudt dat elk lid/ouder zijn of haar steentje aan het verenigingsleven dient bij te dragen. Ouders of leden ouder dan 18 jaar die hier niet aan kunnen voldoen, betalen een verplichte vrijwilligersbijdrage boven op de contributie. (zie vrijwilligersbijdrage)

 

Tarieven lidmaatschap
De contributie wordt geint door automatische incasso. Andere betalingsregelingen zijn in principe niet mogelijk. Bij hoge uitzondering kunnen ander betalingsregelingen worden afgesproken, neem hiervoor contact op met de ledenadministratie via Ledenadministratie@fcdordrecht-am.nl .

De jaarlijkse contributie wordt geint in 12 maandelijkse termijnen (juli t/m juni), Per maand geldt op dit moment (excl. kledingfonds €1,50) een contributiebedrag per maand voor:

Kabouter               0 - 4                         gratis

Kabouter               5 - 6                         €6,25

Pupillen                 7 - 11                       €9,00

Junior 1                 12 - 15                   €10,00

Junior 2                 16 - 17                   €11,00

Senior                    18 - 100                €14,00

Rustend lid                                            €7,50

Nb. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Wanneer de betaling van de contributie een probleem is en je wilt je kind(eren) toch laten sporten dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld Drechtsteden. Je kan in contact treden via www.leergelddrechtsteden.nl , telefoon 078-6324114.
Om hiervoor in aanmerking te komen in afhankelijk van de inkomsten, deze staan op bovenstaande site. Een andere mogelijkheid is bij www.jeugdsportfonds.nl , telefoon 070-3004444.

 

Vrijwilligersbijdrage
FC Dordrecht Amateurs is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er een redelijk aantal vrijwilligers actief. De ene vrijwilligers besteed meer tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft niet, ieder bijdrage, hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Om leden en ouders van spelende leden te stimuleren vrijwilligerswerk binnen de FC Dordrecht Amateurs uit te voeren innen we een 12-maandelijkse vrijwilligersbijdrage van €3,50 voor elk spelend lid (voor ouders maximaal 1 kind) die geen vrijwilligerswerk binnen de vereniging uitvoert.

Deze bijdrage vervalt op het moment dat leden zich vrijwillig actief inzetten voor de vereniging. Dit kan zijn door b.v. regelmatig een bardienst te draaien of jeugdspelers (buiten de eigen kinderen) naar uitwedstrijden te rijden, functies uit te voeren als jeugdtrainers of (jeugd)leiders, commissies, bestuur, schoonmaak, onderhoud etc. De vrijwilligers bijdrage wordt in principe besteed aan cursussen of trainingen die nodig zijn om de actieve vrijwilligers bij- of om te scholen. Denk daarbij b.v. aan, trainerscursussen, de -voor het barpersoneel verplichte- cursus sociale hygiëne of Eerste Hulp Bij Sportongevallen, etc.

 

Aanmelden al lid
Lid worden is mogelijk door het inschrijfformulier in te vullen. Het inschrijfformulier kunt u afhalen en inleveren in de kantine  of downloaden via onderstaande link. Tevens is een document te downloaden met het huishoudelijk reglement omtrent een lidmaatschap bij FC Dordrecht amateurs.

Inschrijfformulier >> – Huishoudelijk reglement >>

Je kunt het inschrijfformulier -na afspraak met een (jeugd)bestuurslid- inleveren bij de club, voor jeugdleden tot 14 jaar wordt verwacht dat minimaal één van de ouders meekomt.

 

Digitale spelerspas
Elk lid  beschikt over een digitale spelerskaart. Vanaf de O.13 jeugd worden de passen op het digitale wedstrijdformulier gezet. Het aanvragen van een digitale spelerspas gebeurt automatisch bij inschrijving. Voor nieuwe leden wordt een digitale foto gemaakt of bij voorkeur een pasfoto gescand, De spelerspas is geldig zolang je lid van de KNVB blijft. Het enige wat af en toe moet gebeuren, is je foto aanpassen. De foto moet dusdanig zijn dat controle mogelijk is. Je digitale spelerspas is gekoppeld aan je e-mailadres. Het is dus heel belangrijk voor een spelend lid dat het huidige e-mailadres klopt in de ledenadministratie van FC Dordrecht amateurs. Is dit niet het geval, dan kan dit tot problemen leiden bij het spelen van officiële wedstrijden.

 

Nadat je lid geworden bent…
Als alles geregeld is, kun je gaan voetballen. Van je leider krijg je te horen, wanneer je moet trainen en wanneer er wedstrijden zijn. Als je meer wilt weten over onze vereniging, de afspraken die we onderling gemaakt hebben, wat je rechten, maar ook wat je plichten zijn, kijk dan eens via de site bij ‘Ledeninfo‘. Daar staat nuttige informatie voor leden, ouders en vrijwilligers.

 

Gegevens wijzigen
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op orde te houden vragen wij onze leden om wijzigingen van adres, telefoonnummer, rekeningnummer (IBAN), e-mailadres en dergelijke zo snel mogelijk door te geven, via de e-mail: Ledenadministratie: ledenadministratie@fcdordrecht-am.nl .